$go->saveImg();

Opis

Metoda zapisuje obrazek ze wskazanej lokalizaji.

Parametry

$arg1 // adres obrazka
$arg2 // argument opcjonalny. Folder, do którego ma być zapisany obrazek. Domyślnie obrazki zapisywane są w katalogu ‚captcha’

Użycie

$go->saveImg($arg1);
$go->saveImg($arg1,$arg2);

Przykłady użycia

$go->saveImg('http://donposter.pl/obrazek.png');

Zapisanie obrazka w katalogu ‚obrazki’

$go->saveImg('http://donposter.pl/obrazek.png','obrazki');

$go->ocr();

Opis

Metoda wysyła obrazek do OCRa wskazanego w projekcie w polu „Łamacz obrazków”.

Parametry

$arg1 // adres obrazka zapisanego na serwerze
$arg2 // argument opcjonalny. Typ obrazka w przypadku wybrania OCRdl. Typy obrazków zostały wymienione w opisie metody $go->toOCRdl();

Użycie

$go->ocr($arg1);
$go->ocr($arg1,$arg2);

Przykłady użycia

$go->get('http://donposter.pl/figlopark.php');
$img = $go->saveImgBy('alt','ojoj');
echo $go->ocr($img);
$go->get('http://donposter.pl/figlopark.php');
$img = $go->saveImgBy('alt','ojoj');
echo $go->ocr($img,'phpld2');

$go->submitFormByAction();

Opis

Wysyła formularz (form) o podanym parametrze action (dokładnym).

Parametry

$arg1 // dokładny parametr action formularza
$arg2 //argument opcjonalny, dodatkowe parametry post

Użycie

$go->submitFormByAction($arg1);
$go->submitFormByAction($arg1,$arg2);

Przykłady użycia

Wyśle formularz po wypełnieniu pola username:

$go->get('http://donposter.pl/figlopark.php');
$go->setField('username','Maniek');
$go->submitFormByAction('figlopark.php');
$go->display(); //wyświetli stronę po wysłaniu

Wyśle formularz po wypełnieniu pola username, z dodatkowym parametrem:

$go->get('http://donposter.pl/figlopark.php');
$go->setField('username','Maniek');
$go->submitFormByAction('figlopark.php',array('parametr_dodatkowy'=>'wartość parametru dodatkowego'));
$go->display(); //wyświetli stronę po wysłaniu

$go->toOCRdl();

Opis

Metoda wysyła obrazek do dedykowanego OCRa – OCRdl. Informaje (jak i zamówienia na stronie http://i4a.pl/ocrdl.php

Parametry

$arg1 // adres obrazka zapisanego na serwerze
$arg2 // typ obrazka. Typy obsługiwanych obrazków zostały wymienione niżej.

si Typ: si
fus1 Typ: fus1
fus2 Typ: fus2
fus3 Typ: fus3
phpld1 Typ: phpld1
phpld2 Typ: phpld2
phpld3 Typ: phpld3
phpld4 Typ: phpld4
phpld5 Typ: phpld5
phpld6 Typ: phpld6
punbb Typ: punbb
op2 Typ: op2
pligg1 Typ: pligg1
pligg2 Typ: pligg2
articlems1 Typ: articlems1

Użycie

$go->toOCRdl($arg1,$arg2);

Przykłady użycia

$go->get('http://donposter.pl/figlopark.php');
$img = $go->saveImgBy('alt','ojoj');
echo $go->toOCRdl($img,'phpld2');

$go->bbCode();

Opis

Metoda zamienia znaczniki z html na bbcode bądź odwrotnie.

Parametry

$arg1 // anchor text linku, wielkość liter nie ma znaczenia, może być podana część
$arg2 // argument opcjonalny. Jeśli nie jest podany konwertuje html do bbcode, jeśli jest podany jako ‚html’, konwertuje z bbcode do html.

Użycie

$go->bbCode($arg1);
$go->bbCode($arg1,'html');

Przykłady użycia

Przekonwertuje podany ciąg z html na bbcode i spowrotem

$html = 'To jest <b>pogrubiony</b> tekst, a to jest <a href=http://i4a.pl>link</a>.';
$do_bbcode = $go->bbCode($html);
$do_html = $go->bbCode($do_bbcode);
echo 'Najpierw mam html: ' . $html;
echo '<br>Następnie konwertuję html do bbcode: ' . $do_bbcode;
echo '<br>Następnie z bbcode spowrotem do html: ' . $do_html;

$go->getLinkByAnchor();

Opis

Metoda zwraca url, do którego prowadzi link.

Parametry

$arg1 // anchor text linku, wielkość liter nie ma znaczenia, może być podana część

Użycie

$go->getLinkByAnchor($arg1);

Przykłady użycia

Otworzy stronę, pobierze adres linka i wyświetli go

$go->get('http://donposter.pl/figlopark.php');
$adres = $go->getLinkByAnchor('simple');
echo $adres;

$go->calc();

Opis

Metoda przeszukuje otwartą stronę w poszukiwaniu zadania matematycznego (pierwszego). Jeśli znajdzie, zwraca rozwiązanie tego zadania. Poszukuje zadania matematycznego ze znakami: +,-,:,/,X,x,* i cyframi (liczbami).

Parametry

$arg1 //argument opcjonalny zawierający zadanie matematyczne do rozwiązania. W tym przypadku zadanie oprócz znaków +,-,:,/,X,x,* i cyfr (liczb), może też zawierać zadania słowne (po polsku i po angielsku) dotyczące cyfr,liczb i znaków matematycznych.

Użycie

$go->calc();
$go->calc($arg1);

Przykłady użycia

Zwróci rozwiązanie matematyczne jeśli wystąpi na otwartej stronie:

$go->get('http://donposter.pl/figlopark.php');
$odpowiedz = $go->odpowiedz();
echo $odpowiedz;

Przykłady z argumentem.:

$math = 'Pięć plus osiem';
echo $math . ' = ' . $go->calc($math) . '<br>';
$math = 'Seven minus nine + ten';
echo $math . ' = ' . $go->calc($math) . '<br>';
$math = 'Fifty + Fifty';
echo $math . ' = ' . $go->calc($math) . '<br>';
$math = '50 + ten';
echo $math . ' = ' . $go->calc($math) . '<br>';
$math = 'Nine add 8';
echo $math . ' = ' . $go->calc($math) . '<br>';
$math = '8 x10';
echo $math . ' = ' . $go->calc($math) . '<br>';
$math = 'Dziesięć - 5';
echo $math . ' = ' . $go->calc($math) . '<br>';
$math = 'Pięć *osiem';
echo $math . ' = ' . $go->calc($math) . '<br>';
$math = 'Five podzielone przez five';
echo $math . ' = ' . $go->calc($math) . '<br>';
$math = 'cztery razy cztery';
echo $math . ' = ' . $go->calc($math) . '<br>';
$math = 'eight x eight';
echo $math . ' = ' . $go->calc($math) . '<br>';
$math = '3dodać8';
echo $math . ' = ' . $go->calc($math) . '<br>';
$math = '50substract40';
echo $math . ' = ' . $go->calc($math) . '<br>';
$math = '7 razy 12 + 88 - 100';
echo $math . ' = ' . $go->calc($math) . '<br>';
$math = 'siedem plus pięć minus 2 x 4';
echo $math . ' = ' . $go->calc($math) . '<br>';

$go->odpowiedz();

Opis

Metoda przeszukuje otwartą stronę w poszukiwaniu jednego z pytań zdefiniowanych w narzędziu „Moduł pytań i odpowiedzi”. Jeśli znajdzie, zwraca odpowiedź.

Parametry

brak

Użycie

$go->odpowiedz();

Przykłady użycia

Zwróci odpowiedź na pytanie (jeśli istnieje na stronie):

$pytania = $go->get('http://donposter.pl/figlopark.php');
$odpowiedz = $go->odpowiedz();
echo $odpowiedz;

$go->wszystkiePytania();

Opis

Metoda zwraca tablicę z pytaniami i odpowiedziami z narzędzia „Moduł pytań i odpowiedzi”.

Parametry

brak

Użycie

$go->wszystkiePytania();

Przykłady użycia

Wyświetli wszystkie pytania i odpowiedzi:

$pytania = $go->wszystkiePytania();
var_dump($pytania);

Zwróci odpowiedź na pytanie (jeśli istnieje):

$pytania = $go->wszystkiePytania();
$odpowiedz = $pytania['odpowiedz na pytanie: 1+3+5'];
echo $odpowiedz;

$go->getInputValue();

Opis

Metoda zwraca wartość pierwszego znalezionego inputu (value) po nazwie. Jeślie nie ma inputu o podanej nazwie zwraca false.

Parametry

$arg1 // nazwa (name) inputu, wielkość liter nie ma znaczenia, może być podana część nazwy

Użycie

$go->getInputValue($arg1);

Przykłady użycia

Otworzy stronę, pobierze wartość (value) inputu, w których type=text

$go->get('http://donposter.pl/figlopark.php');
$inputname = $go->getInputValue('input4');
echo $inputname;
« Older Entries